HỢP TÁC XÃ THÀNH PHÁT

Người đánh giá
htxthanhphatphuthien@gmail.com
Thôn IAPENG, Xã IA Sol, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia lai.

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
cà tím DL nhật. hàng xuất khẩu.
Ảnh và video :
Chi tiết:
sau hai tuần bận rộn giờ em mới về dọn được cỏ và tỉa cành ở vườn cây
Ảnh và video :
Chi tiết:
sau hai tuần bận rộn giờ em mới về dọn được cỏ và tỉa cành ở vườn cây
Ảnh và video :
Công việc:
Công việc: