Phạm Thuỳ Dung

Thành viên
thôn. iapeng. xã. iasol. huyện. phú thiện. tỉnh Gia lai

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
cà tím DL nhật. hàng xuất khẩu.
Ảnh và video :
Chi tiết:
sau hai tuần bận rộn giờ em mới về dọn được cỏ và tỉa cành ở vườn cây
Ảnh và video :
Chi tiết:
sau hai tuần bận rộn giờ em mới về dọn được cỏ và tỉa cành ở vườn cây
Ảnh và video :
Công việc: