Chi tiết:
sau hai tuần bận rộn giờ em mới về dọn được cỏ và tỉa cành ở vườn cây
Ảnh và video :