Trần Văn thạo

Quản lý

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Hợp chuyển khai bao tiêu lúa đông xuân tại phường 3 thành phố vị thanh
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Thăm dự án lúa RVT sản xuất theo hướng hữu cơ còn 7 ngày nữa thu hoạch tại hợp tác xã toàn thắng huyện Vĩnh lợi tỉnh Bạc Liêu diện tích 150 hecta
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Thăm mô hình trồng đậu nành rau tại huyện phước long tỉnh Bạc Liêu cây được 45 ngày tuổi
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Hội thảo đầu bờ do Trung tâm khuyến Nông tỉnh kiên giang tổ chức tại huyện Vĩnh thuận
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Dự hội nghi liên kết đầu ra nông sản do LMHTX bạc liêu tổ chức
Ảnh và video :