Bùi Văn Khánh

Nông trại
Mã số thửa: Az
khanhsbv@gmail.com
Đà nẵng
Chủ hộ
50000 ha
30 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Công việc: