Bui Thi Ut Hien

Nông trại
Mã số thửa: N2
uthienbui@yahoo.com
261 Hoàng Văn Thụ P2 Tân Bình
Giám Đốc Kinh Doanh
150000000 ha
10000000 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Công việc: