Thuần Trịnh Café

Vùng trồng

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0366300806

Email :

trinhtanvinh@gmail.com

Địa chỉ :

Số 100 Tân Phú 2, Đinh Lạc, Di Linh, Lâm Đồng

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

20 ha

Sản lượng dự kiến :

140 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

quanh năm

Nhật ký vùng sản xuất :