HỢP TÁC XÃ NUÔI TÔM CÔNG NGHỆ TÂN LONG

Chủ doanh nghiệp
nongdanxatanduyet@gmail.com
Ấp Tân Long, Xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Ban Quản Trị HTX

Nhật ký hoạt động

Công việc: