Hợp Tác Xã Quýt Đường Long Trị

- Quản lý vùng nguyên liệu
Số điện thoại : 0796848447
Mã số thuế : 6300292499
Địa chỉ : Ấp 8, xã Long Trị, TX Long Mỹ, Hậu Giang
Đối tượng sản xuất:
Quy mô : 26 ha
Ngày bắt đầu : Từ năm 2008 đến nay
Phương thức sản xuất:
Chuyên canh quýt đường
Giấy chứng nhận:
Sản lượng dự kiến : 520 tấn/năm
Tư vấn kĩ thuật: Huỳnh Trần Thuý Duy
Thông tin chung:
Hợp tác xã chuyên sản xuất quýt đường

Nhật ký hoạt động

Công việc: Tiếp đoàn TTKN tỉnh Hậu Giang
Chi tiết: Hướng dẫn đăng ký tài khoản phần mềm Farm360 cho HTX
Mã truy xuất liên quan
Ảnh và video
Công việc: Tư vấn HTX đăng ký Farm360
Chi tiết: Ngày 02.8.2019 Trung tâm Khuyến nông đi khảo sát một số HTX hướng dẫn đăng ký thực hiện ứng dụng phần mềm Farm360 tại xã Long Trị và xã Long Phú
Ảnh và video