Hợp Tác Xã Quýt Đường Long Trị

Quản lý vùng sản xuất
Ấp 8, xã Long Trị, TX Long Mỹ, Hậu Giang
26 ha
520 Tấn
Chuyên canh quýt đường

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Tiếp đoàn TTKN tỉnh Hậu Giang
Chi tiết:
Hướng dẫn đăng ký tài khoản phần mềm Farm360 cho HTX
Sản phẩm & Vật tư liên quan :
Ảnh và video:
Công việc:
Tư vấn HTX đăng ký Farm360
Chi tiết:
Ngày 02.8.2019 Trung tâm Khuyến nông đi khảo sát một số HTX hướng dẫn đăng ký thực hiện ứng dụng phần mềm Farm360 tại xã Long Trị và xã Long Phú
Ảnh và video:
Công việc:
Tham gia hệ thống