Hợp tác xã Tiến Nông

Quản lý vùng sản xuất
Ấp 2, Thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Hậu Giang
50 ha
50 Tấn
Chuyên canh bưởi da xanh

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Tiếp Trung tâm Khuyến nông tỉnh
Chi tiết:
Hướng dẫn đăng ký tài khoản Farm360
Thành viên liên quan :
Ảnh và video:
Công việc:
Tư vấn
Chi tiết:
Tiếp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang đăng ký tài Khoản fam 360
Ảnh và video:
Công việc:
Tham gia hệ thống