Hợp tác xã Tiến Nông

- Quản lý vùng nguyên liệu
Số điện thoại : 0913759755
Địa chỉ : Ấp 2, Thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Đối tượng sản xuất:
Quy mô : 50 ha
Ngày bắt đầu : Bắt đầu tháng 6 năm 2017
Phương thức sản xuất:
Chuyên canh bưởi da xanh
Sản lượng dự kiến : 50 tấn (2019)
Tư vấn kĩ thuật: Trần Văn Vẹn
Thông tin chung:
Hợp tác xã Tiến Nông sản xuất bưởi da xanh

Nhật ký hoạt động

Công việc: Tiếp Trung tâm Khuyến nông tỉnh
Chi tiết: Hướng dẫn đăng ký tài khoản Farm360
Ảnh và video
Công việc: Tư vấn
Chi tiết: Tiếp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang đăng ký tài Khoản fam 360
Ảnh và video