Hợp tác xã Tiến Nông

Quản lý vùng trồng
Ấp 2, Thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Hậu Giang
50 ha
50 Tấn
Chuyên canh bưởi da xanh
Hợp tác xã Tiến Nông sản xuất bưởi da xanh

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Hướng dẫn đăng ký tài khoản Farm360
Thành viên liên quan :
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
Tiếp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang đăng ký tài Khoản fam 360
Ảnh và video:
Công việc: