HTX DỊCH VỤ NN TÂN TIẾN

Quản lý vùng trồng
Ấp 4- xã Vị Tân- TP Vị Thanh
300 ha
200 Tấn
Sản xuất theo quy trình 1 phải 5 giảm, áp dụng IPM, sử dụng thuốc bvtv đúng thời gian cách ly

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
UBND TP vị thanh mời các tổ hợp tác, HTX cùng các doanh nghiệp bàn giải pháp bao tiêu lúa đông xuân tại UBND xã vị tân
Ảnh và video:
Chi tiết:
trình diễn máy phun hạt của cty HONDA
Ảnh và video:
Công việc:
Chi tiết:
Sử dụng máy phun hạt giống
Ảnh và video:
Công việc: