HTX DỊCH VỤ NN TÂN TIẾN

Người đánh giá
Ấp 4- xã Vị Tân- TP Vị Thanh

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
UBND TP vị thanh mời các tổ hợp tác, HTX cùng các doanh nghiệp bàn giải pháp bao tiêu lúa đông xuân tại UBND xã vị tân
Ảnh và video :
Chi tiết:
trình diễn máy phun hạt của cty HONDA
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Sử dụng máy phun hạt giống
Ảnh và video :
Công việc: