HTX DỊCH VỤ NN TÂN TIẾN

- Quản lý vùng nguyên liệu
Số điện thoại : 0368438362
Địa chỉ : Ấp 4- xã Vị Tân- TP Vị Thanh
Trực thuộc: Nguyễn Bình Trung
Đối tượng sản xuất:
Quy mô : 300ha
Phương thức sản xuất:
Sản xuất theo quy trình 1 phải 5 giảm, áp dụng IPM, sử dụng thuốc bvtv đúng thời gian cách ly
Sản lượng dự kiến : 200.000 Tấn/ Vụ

Nhật ký hoạt động

Công việc: hội thảo máy phun hạt, phun phân
Chi tiết: trình diễn máy phun hạt của cty HONDA
Ảnh và video
Công việc: Xuong giong Thu Đong
Chi tiết: Sử dụng máy phun hạt giống
Ảnh và video