TS. Nguyễn Duy Lượng

Quản lý
duyluongtwh@gmail.com
Hồ Ba Mẫu, Q. Đống Đa, Hà Nội
P. Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam

Nhật ký hoạt động

Công việc: