Loại giao dịch
Sản phẩm giao dịch
Mã số lô
Abc
Số lượng
5 tấn
Hạn sử dụng
04-11-2020
Nội dung giao dịch
thu hoạch xoài
Thương lái
Số hiệu xe/tàu
123456
Ảnh và video :