Cá rô Hậu Giang

- Diện tích sản xuất: 190ha - Năng suất: 50 - 70 tấn/ha - Sản lượng nuôi của toàn Tỉnh: 13.000 tấn. Cá có thể nuôi quanh năm nhưng tập trung 2 vụ chính, Vụ 1: tháng 2-3, Vụ 2: tháng 8-9 Hậu Giang nổi tiếng với giống cá rô đầu vuông. Chủ yếu tập trung ở các vùng nuôi thuộc huyện Long Mỹ, Vị Thủy và Phụng Hiệp. Cá rô Hậu Giang có phần đầu to và vuông, vẩy cá màu vàng đậm, đuôi xòe và có màu đỏ lợt. Mình cá rô dài và hơi cong. Cá rô có tốc độ tăng trưởng nhanh, trọng lượng có thể đạt 500g – 800g/con.
Bản đồ vùng nguyên liệu Cá rô Hậu Giang
Nhật ký vùng nguyên liệu Cá rô Hậu Giang
Công việc: Dự hội thảo
Chi tiết: Chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn" do Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hà Nội.
Ảnh và video
Công việc: Dự hội thảo
Chi tiết: Chuyên đề hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực trẻ, khởi nghiệp ở nông thôn" do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức tại Hà Nội.
Ảnh và video
Công việc: Dự Diễn đàn
Chi tiết: Chuyên đề "Chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường" tại Hà Nội do Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức.
Ảnh và video
Công việc: Dự hội nghị: Giải pháp ngập khô xen kẽ dựa trên nền tảng TOT
Chi tiết: - Tại KS Ninh Kiều 2 Cần Thơ. - Do Ban Quản lý Dự án VnSAT TW tổ chức.
Ảnh và video
Công việc: Kiểm tra vườn trồng
Chi tiết: Thăm mô hình thuộc Dự án "Xây dựng cánh đồng lớn thâm canh và ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trên cây lúa ở các tỉnh Nam bộ". Dự án thuộc kinh phí khuyến nông Trung ương.
Thành viên liên quan
Ảnh và video
Công việc: Tham gia tập huấn trồng trọt
Chi tiết: - Tập huấn TOT "Tổ chức sản xuất kinh doanh gắn với thị trường". - Địa điển: Hội trường KS Bông Sen. - Do TTKN Hậu Giang tổ chức.
Ảnh và video