Cây ăn quả

Bản đồ vùng nguyên liệu Cây ăn quả
Nhật ký vùng nguyên liệu Cây ăn quả
Công việc: 16.08.2019 chăm sóc mít
Chi tiết: cắt nhánh ko cần thiết loại bỏ những nhánh vô hiệu chuẩn bị cho năm sau làm bông
Ảnh và video
Công việc: Tham gia hội chợ giống và nông nghiệp công nghệ cao Tp. HCM lần 7
Chi tiết: Tham gia trưng bày sản phẩm trà mãng cầu và mãng cầu tươi của HTX DVTM Thuận Hòa Thời gian từ 15-19/8/2019. tại quận 12, Tp. HCM
Thành viên liên quan
Ảnh và video
Công việc: 16.08.2019 chăm sóc mít
Chi tiết: cắt nhánh ko cần thiết loại bỏ những nhánh vô hiệu chuẩn bị cho năm sau làm bông
Ảnh và video
Công việc: 15.08 2019 chăm sóc vườn mít
Chi tiết: Cắt bỏ những nhánh vô hiệu ,chuẩn bị cho năm sau làm bông
Ảnh và video
Công việc: 15.08.2019 chăm sóc vườn mít
Chi tiết: Cắt bỏ nhánh vô hiệu trên cây mít ,để đạt được hiệu quả
Ảnh và video
Công việc: 14.08.2019 tiếp trên vườn mít
Chi tiết: chống chỏi mít đào, rảnh phèn chuẩn bị cho năm sau lam bông
Ảnh và video
Công việc: 13.08.2019 chăm sóc vườn mít
Chi tiết: đào rảnh phèn ,chống chỏi mít trong mùa mưa bão
Ảnh và video
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: 12.08.2019 làm tiếp vườn mít
Chi tiết: chống chỏi mít ,sả mương phèn trong mùa mưa bão
Ảnh và video
Công việc: 11.10.2019 chăm sóc vườn mít
Chi tiết: Chỏi buột mít trong mùa mưa bão
Ảnh và video
Công việc: Giao trà mãng cầu cho khách hàng
Chi tiết: Đã chuẩn bị sản phẩm sẵn sàng để giao cho khách
Ảnh và video
Công việc: công đoan sấy trà mãng cầu
Chi tiết: đây là trà sấy bằng thủ công của htx
Ảnh và video
Công việc: 10.08.2019 chăm sóc vườn mít
Chi tiết: chóng chỏi mít mùa mưa ,đào mương phen
Ảnh và video
Công việc: Dự hội thảo
Chi tiết: Chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn" do Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hà Nội.
Ảnh và video
Công việc: Dự hội thảo
Chi tiết: Chuyên đề hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực trẻ, khởi nghiệp ở nông thôn" do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức tại Hà Nội.
Ảnh và video