Hoàng Kim Cương

Nông trại
SỐ 4, Ngô Hữu Hạnh, Phường Tân An, Quận Kinh Kiều, Tp Cần Thơ

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
Tấp huấn truyền thông, tin tức có ích cho việc quảng bá sản phẩm
Ảnh và video :
Công việc: