Lúa gạo Hậu Giang

Cây lúa là môt trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Hậu Giang. Năm 2009, Hậu Giang tổ chức thành công Festival lúa gạo Việt Nam lần 1. Đặc biệt, địa phương đã xây dựng Nhãn hiệu hàng hóa Gạo Hậu Giang 2. Năm 2018, các địa phương đã chuyển đổi được khoảng 927,67 ha diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang cây ăn quả (450,5 ha), các cây màu (26,6 ha) cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Đồng thời, tập trung cải tạo cơ cấu giống và áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, tăng cường sử dụng giống chất lượng cao, tổ chức sản xuất theo mô hình “cánh đồng lớn”. Hiện nay, tỉnh đã xây dựng được 2 cánh đồng mẫu lớn với quy mô từ 300-500ha/cánh đồng, tại xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy và xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A. Hiện tại trên địa bàn tỉnh canh tác nhiều giống lúa khác nhau. Có thể kể đến như: OM4218, OM5451, OM7347, OM4900, HG2… và các giống lúa thơm chất lượng cao.
Bản đồ vùng nguyên liệu Lúa gạo Hậu Giang
Nhật ký vùng nguyên liệu Lúa gạo Hậu Giang
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Dự hội thảo
Chi tiết: Chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn" do Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hà Nội.
Ảnh và video
Công việc: Dự hội thảo
Chi tiết: Chuyên đề hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực trẻ, khởi nghiệp ở nông thôn" do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức tại Hà Nội.
Ảnh và video
Công việc: Dự Diễn đàn
Chi tiết: Chuyên đề "Chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường" tại Hà Nội do Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức.
Ảnh và video
Công việc: Thăm đồng
Chi tiết: Thăm lúa OM 9582
Ảnh và video
Công việc: hội thảo máy phun hạt, phun phân
Chi tiết: trình diễn máy phun hạt của cty HONDA
Ảnh và video
Công việc: Xuong giong Thu Đong
Chi tiết: Sử dụng máy phun hạt giống
Ảnh và video
Công việc: Xuống giống Hè Thu
Chi tiết: Sử dụng máy phun hạt, giảm lượng giống gieo sạ 4,7kg/1000m2
Ảnh và video
Công việc: Mo hình lúa
Chi tiết: Sạ 47kg/10.000m2
Ảnh và video