Mãng Cầu Xiêm Yên Bình An

Vùng trồng
Mã vùng : YBA936212

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0939936212

Email :

dung12969@gmail.com

Địa chỉ :

Ấp Mỹ Thuận 1, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

100 ha

Sản lượng dự kiến :

500 Tấn

Thuộc doanh nghiệp :

Danh sách kĩ thuật viên :

Nhật ký vùng sản xuất :