Hợp Tác Xã Hậu Giang Yên Bình An

Quản lý vùng sản xuất

Nhật ký hoạt động

Công việc:
mua bán và chế biến các loại nông sản
Chi tiết:
mua bán và chế biến các loại nông sản, như nhãn ido, mãng cầu xiêm, chanh không hạt, và tất cả sản phẩm nông sản khác
Công việc:
Trồng trọt
Chi tiết:
chuẩn bị giống trồng
Ảnh và video:
Công việc:
Tham gia hệ thống
Công việc:
Chuyển hàng
Chi tiết:
Túi lưới dùng cho trái cây.
Sản phẩm & Vật tư liên quan :
Ảnh và video:
Công việc:
Tham gia hệ thống