Hợp Tác Xã Hậu Giang Yên Bình An

- Quản lý vùng nguyên liệu
Số điện thoại : 0939936212
Email : myphambinhyen@gmail.com
Chứng minh thư : 363906157
Mã số thuế : 6300 276 419
Địa chỉ : Ấp Mỹ Thuận 1, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp Hậu Giang
Thành viên trực thuộc : Xem thêm 1 Thành viên trực thuộc
Đối tượng sản xuất:
Quy mô : 100 ha
Phương thức sản xuất:
Sản xuất theo chuổi cung ứng sạch
Sản lượng dự kiến : 400 tấn trên năm

Nhật ký hoạt động

Công việc: mua bán và chế biến các loại nông sản
Chi tiết: mua bán và chế biến các loại nông sản, như nhãn ido, mãng cầu xiêm, chanh không hạt, và tất cả sản phẩm nông sản khác
Công việc: Trồng trọt
Chi tiết: chuẩn bị giống trồng
Ảnh và video
Công việc: Chuyển hàng
Chi tiết: Túi lưới dùng cho trái cây.
Mã truy xuất liên quan
Ảnh và video