Phan Văn Vũ

Nhà sản xuất

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
thu hoach 1
Sản phẩm liên quan :
Vật tư liên quan :
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
bon phab 2
Sản phẩm liên quan :
Vật tư liên quan :
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tổ chức bán hàng cho hệ thống Farm360 compo quà tết đặt biệt. - Gạo ST25 - Nước mâm Cà cuống - Trà mãng cầu Yêm Bình An - Bánh phồng tôm Kỳ Như - Rượu Tổng giá trị chỉ có 1,2 triệu.
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
mua bán và chế biến các loại nông sản, như nhãn ido, mãng cầu xiêm, chanh không hạt, và tất cả sản phẩm nông sản khác
Thành viên liên quan :