Nguyễn Trung Thành

Chuyên viên
Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, Bùi Thị Xuân, Khu vực 1, Phường III, TP.Vị Thanh, Hậu Giang
Viên chức Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
Chi cục PTNT, Liên Minh HTX tỉnh Hậu Giang, UBND thành phố, Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh làm việc với BQT HTX Nông nghiệp Thạnh Thắng về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà xưởng và khu sơ chế Khóm cho nông dân.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Sáng nay 15.8.2019, UBND thành phố Vị Thanh, phòng Kinh tế thành phố kết hợp Liên Minh HTX tỉnh, Chi cục PTNT làm việc với Ban quản trị HTX Nông nghiệp Thạnh Thắng xã Hoả Tiến về nguồn vốn hỗ trợ từ Trung Ương để xây dựng nhà xưởng và khu sơ chế Khóm.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Chiều 13/8: tiếp tục thực hiện lớp FFS về quy trình canh tác sạ hàng thưa và sử dụng phân bón thông minh
Ảnh và video :
Chi tiết:
Sáng 13/8: tập huấn cho nông dân điển hình tiên tiến về tổ chức sản xuất kinh doanh gắn với thị trường. Địa điểm tại HT UBND phường V
Ảnh và video :