HTX NÔNG NGHIỆP THẠNH THẮNG

Người đánh giá
Ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Chi cục PTNT, Liên Minh HTX tỉnh Hậu Giang, UBND thành phố, Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh làm việc với BQT HTX Nông nghiệp Thạnh Thắng về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà xưởng và khu sơ chế Khóm cho nông dân.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Sáng nay 15.8.2019, UBND thành phố Vị Thanh, phòng Kinh tế thành phố kết hợp Liên Minh HTX tỉnh, Chi cục PTNT làm việc với Ban quản trị HTX Nông nghiệp Thạnh Thắng xã Hoả Tiến về nguồn vốn hỗ trợ từ Trung Ương để xây dựng nhà xưởng và khu sơ chế Khóm.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Hướng dẫn, trao đổi với các hộ nông dân trồng khóm tại Htx nông nghiệp Thạnh Thắng về công tác chuẩn bị tiếp nông dân các tỉnh tham quan. Chuẩn bị điểm trình diễn máy bay không người lái trên rẫy khóm.
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
tưới nước
Ảnh và video :
Chi tiết:
Trao đổi kế hoạch tiếp đoàn tham quan diễn đàn ngày 25-7--2019
Sản phẩm liên quan :
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :