HTX NÔNG NGHIỆP THẠNH THẮNG

- Quản lý vùng nguyên liệu
Số điện thoại : 0947432040
Email : lamlamthanhthang@gmail.com
Địa chỉ : Ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Đối tượng sản xuất:
Quy mô : 160 ha
Ngày bắt đầu : quanh năm
Phương thức sản xuất:
Chuyên khóm (dứa)
Sản lượng dự kiến : 2500 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Công việc: Họp với Ban Quản trị HTX
Chi tiết: Chi cục PTNT, Liên Minh HTX tỉnh Hậu Giang, UBND thành phố, Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh làm việc với BQT HTX Nông nghiệp Thạnh Thắng về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà xưởng và khu sơ chế Khóm cho nông dân.
Mã truy xuất liên quan
Ảnh và video
Công việc: Làm việc với HTX nông nghiệp Thạnh Thắng
Chi tiết: Sáng nay 15.8.2019, UBND thành phố Vị Thanh, phòng Kinh tế thành phố kết hợp Liên Minh HTX tỉnh, Chi cục PTNT làm việc với Ban quản trị HTX Nông nghiệp Thạnh Thắng xã Hoả Tiến về nguồn vốn hỗ trợ từ Trung Ương để xây dựng nhà xưởng và khu sơ chế Khóm.
Mã truy xuất liên quan
Ảnh và video
Công việc: Khảo sát, chuẩn bị điểm tham quan.
Chi tiết: Hướng dẫn, trao đổi với các hộ nông dân trồng khóm tại Htx nông nghiệp Thạnh Thắng về công tác chuẩn bị tiếp nông dân các tỉnh tham quan. Chuẩn bị điểm trình diễn máy bay không người lái trên rẫy khóm.
Ảnh và video
Công việc: tham ray khom
Chi tiết: tưới nước
Ảnh và video
Công việc: Tiếp Đoàn TTKN tỉnh
Chi tiết: Trao đổi kế hoạch tiếp đoàn tham quan diễn đàn ngày 25-7--2019
Mã truy xuất liên quan
Thành viên liên quan
Ảnh và video