Quách Thận

Chuyên viên
Tổ Kỹ thuật xã Hỏa Tiến, Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Viên chức Tổ Kỹ thuật xã Hỏa Tiến, Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Chi cục PTNT, Liên Minh HTX tỉnh Hậu Giang, UBND thành phố, Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh làm việc với BQT HTX Nông nghiệp Thạnh Thắng về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà xưởng và khu sơ chế Khóm cho nông dân.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Sáng nay 15.8.2019, UBND thành phố Vị Thanh, phòng Kinh tế thành phố kết hợp Liên Minh HTX tỉnh, Chi cục PTNT làm việc với Ban quản trị HTX Nông nghiệp Thạnh Thắng xã Hoả Tiến về nguồn vốn hỗ trợ từ Trung Ương để xây dựng nhà xưởng và khu sơ chế Khóm.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Sáng 13/8: tập huấn cho nông dân điển hình tiên tiến về tổ chức sản xuất kinh doanh gắn với thị trường. Địa điểm tại HT UBND phường V
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
tổ chức sản xuất kinh doanh gắn với thị Trường cho 30 nông dân điển hình Tiên tiến tại Ủy ban Nhân dân phường 5.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Trao đổi về tình hình, tác động của BĐKH đến sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL; một số giải pháp và mô hình sản xuất thích ứng BĐKH,...
Ảnh và video :