Bò Úc- Gia Lai

Vùng trồng

Hình ảnh :

Địa chỉ :

105 Quyết Tiến, Phường Lakring, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia lai

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

10 ha

Thuộc vùng sản xuất:

Nhật ký vùng sản xuất :