HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẠ K'NÀNG

Quản lý vùng trồng
Thôn Đạ k'nàng, Xã Đạ K'nàng, huyện Đam rông, tỉnh Lâm Đồng
10 ha
10 Tấn
Sản xuất trong nhà kinh và theo quy trình canh tác an toàn
HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẠ K'NÀNG Thôn Đạ K'nàng, xã Đạ K'nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng ĐT: 0985685873

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Công việc: